4.ජාවා හි සංස්කරණ

4.ජාවා හි සංස්කරණ

Sun Microsystem ආයතනය(ව‍ර්ත‍මා‍න‍යේ‍ Oracle හී‍ පරිපාලිත සමාගමක්‍ ව‍න‍) ජාවා ක්‍රමලේඛන විවිධ මාධ්‍ය(Platform) ඉලක්ක කරගනිම්න් සකස්කර ඇත. ඒවා නම්: Java Card

Java EE පළමු පාඩම

මෙම ලිපිය මගින් අප බලාපොරොත්තු වනුයේ Java programming language එක භාවිතයෙන් web developing සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව මුලසිටම පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකිරීමටයි.

Java EE පළමු පාඩම

මෙම ලිපිය මගින් අප බලාපොරොත්තු වනුයේ Java programming language එක භාවිතයෙන් web developing සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව මුලසිටම පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකිරීමටයි.

XML – 02

සරල XML ලේඛනයක් සලකා බලමු XML·ලේඛනයක් අධ්‍යනය කිරීමෙන් XML හි ඇති වෙනස්කම් පහසුවෙන් හදුනාගත හැක. අපි දැන් පහත දැක්වෙන කුඩා XML·ලේඛනය සලකා

XML – 01

හැඳින්වීම… XML නොහොත් Extensible Markup Language ලෙස හැඳින්වෙන මෙම මාර්කප් භාෂාව, HTML (Hiper Text markup Language) හි ඇති අඩුපාඩු මඟහරවාගැනීම සඳහා W3C (World wide web

PHP – 02

ඔබට මතක ඇති අපි පසුගිය පාඩමෙන් කතා කලේ මොනවද කියල.අපි එම ලිපියෙන් අපේ කතාබහ අවසන් කළේ මීලඟ ලිපියෙන් ඔබගේ පරිගණකයට Apache,

PHP – 01

PHP ඉගෙනගමු අළුත් විශේෂාංග රැසක් සමග කල එළි බසින් අපේ CompSoc වෙබ් අඩවිය තුලින් තවත් ප්‍රයොජනවත් මාතෘකාවක් ඔස්සේ ඔබහට දැනුම

Dreamweaver භාවිතය – 02

Dreamweaver භාවිතය තව දුරටත් වෙබ් පිටුවලට links යෙදීම වෙබ් පිටු එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම කරනු ලබන්නේ links මඟිනි. එකම වෙබ් අඩවියේ

5. Install NetBeans with JavaME ( Java Micro Edition ) —ජාවා මයික්‍රෝ සංස්කරණය පි‍හි‍ටු‍වා‍ ගැ‍නී‍ම‍

අ‍පි‍ ක‍ලි‍න්‍ සා‍ක‍ච්‍ඡා‍ ක‍ර‍පු‍ වි‍දි‍හ‍ට‍ ජාවා මූලික ක්‍රමලේඛන පසුබිම Java SE වේ. මෙම සංස්කරණය මගින් සපයනු ලබන විවිධ “මෙවලම්” (Tools)

6.NetBeans JavaME First Program( Java Micro Edition )—නෙට් බීන්ස් ජාවා මයික්‍රෝ සංස්කරණය පලමු වැඩසටහන​‍

පෙර ලිපියෙන් පෙන්වා දුන් ආකාරයට සියල්ල සාර්ථකව ස්ථාපනය කල පසු පහත රූපයේ ආකරයට ‘Netbeans’ load විය යුතුය. ක්‍රමලේකන කොටස ආරම්භ