IDLE IDE භාවිතය සහ Python හි මූලිකාංග

පසුගිය ලිපියෙන් Python පරිගණකයේ ස්ථාපනය කිරීම සහ IDLE IDE එක ගැන හැඳින්වීමක් සිදුකලා. IDLE IDE එකින් සිදුකල හැකි තවත් කාර්යයන් සහ Python භාෂාවේ මූලිකාංග ගැන අද ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු.

IDLE IDE යනු…….

මෙහිදී IDE(Integrated Development Environment )එකක් යනු මූලිකවම පරිගණක භාෂාවකින් ක්‍රමලේඛනය කිරිමේදී පහසුකම් රාශියක් ලබාදෙන වැඩසටහනකි. මෙහිදී නොයෙක් වැඩසටහන් කොටස් එක්කිරීම,(IDE එකක් සමග මූලික වැඩසටහනක් කොටස් බොහොමයක් ලැබේ. ඒවා අපට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කර භාවිතයට ගත හැක). Modules කලමණාකරණය සහ වැරදි සේවීම (Debugging) සිදු කල හැක.  
IDLE යනු සරල IDE එකකි. එය Python මගින්ම ලියා ඇති අතර Windows සහ Linux පාදක මෙහෙයුම් පද්ධති වල බාධාවකින් තොරව භාවිත කල හැක. IDLE IDE එක open කරගත් පසු පහත වින්ඩෝව වෙත යොමුවනු ඇත. මෙය Python shell නමින් මින් මතුවට හදුන්වමු. මෙහි menu bar එක පහත පරිදි වේ. ලියන ලද වැඩසටහනක් save කර එය interpret කර ගැනීමේ සිට එහි වැරදි සේවීමට (debug කිරිම) ආදියද මෙමගින් ඉටුකර ගත හැක. මෙය භාවිත කරන අයුරු මෙම පාඩම් මාලාව අතරතුරදී විස්තර කෙරේ. Python shell එක මගින් සිදුකරන කාර්යයන් හදුනාගන්න අතරතුරම සරල අංක ගණිතමය කාර්යයන් කීපයක් සලකා බලමු. 1+1 type කර “Enter” press කිරීම මගින් එහි ප්‍රතිඵලය ලබාගත හැක. එමෙන්ම අනෙකුත් ගණිත කර්ම කීපයක්ද මේ අයුරින්ම සිදුකල හැක. සම්මත ගණිත කර්ම අනුපිලිවෙල (Operator Precedence )වන (), න්, /,*,+,-අනුගමනය කරයි. නමුත් ක්‍රමලේඛණ භාෂාවක පවතින ගණිත කර්ම මේවා පමණක්ම නොවේ. තාර්කික බූලියන් වීජ ගණිතමය සහ අසමානතා වලට අදාල ගණිත කර්ම අනුපිලිවෙලක්ද පවතී. පලමුව මූලික ගණිත කර්ම(Arithmetic Operations ) වලට අදාලව උදාහරණ සලකා බලමු. < තවත් ගණිත කර්ම කීපයක් සලකා බලමු. මෙම ගණිත කර්ම කීපය සලකා බැලීමේදී 8/4=2 ප්‍රතිඵලය හැර අනෙකුත් ප්‍රතිඵලයන්වල අසමානතා දක්නට ලැබේ. මේවා එකින් එක විස්තර කර බලමු.
  1. පලමු ප්‍රකාශනයේදී 8 සහ 4 යන දෙකම නිඛිල(integer) ආකාරයෙන්ම ඇත. දශමස්ථානය දී නොමැති විටදී Python මගින් එය නිඛිල සංඛයාවක් බව සලකයි. මෙම ප්‍රකාශනය ශේෂයක් නොමැති නිසා පිලිතුර නිවැරදිව ලැබී ඇත.
  2. දෙවන ප්‍රකාශනයේ පිලිතුර බැලු බැල්මටම වැරදි වුවත් Python ට අනුව එය වැරදි නොවේ. ලබාදී ඇති සංඛයා දෙකම නිඛිල වේ. ඒ අනුව Python මගින් නිඛිලමය පිලිතුරක් ලබා දී ඇත. 4.5 නිවැරදි පිලිතුරේ දශම කොටස් එය ඉවත් කර එහි පූර්ණ සංඛයාමය කොටස පමණක් ඉදිරිපත් කර ඇත. (මෙහිදි වැටයීමක් (rounding)සිදු වීනොමැත. මෙහි සිදුවී ඇත්තේ ලොප් කිරීමේ (Truncation)ක්‍රියාවලියයි.)
  3. දෙවන තෙවන සහ සිව්වන ප්‍රකාශනයේ ඇත්තෙ නිඛිලමය බෙදීම (integer division) යන විශේෂ ආකාරයයි. නිඛිලමය පිලිතුරක් පමණක් අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී මෙය භාවිතා කල හැක.
නිඛිලමය බෙදීම (integer division)වල තවත් උදාහරණ කීපයක් සලකා බලමු. දශම (Floating point)සහ Integer ආකාරයේ සංඛයා හුවමාරුවන විට ලැබෙන ප්‍රතිඵල වල වෙනස මෙයින් වටහාගත හැක. ශේෂය සේවීම Modulo Modulo ගණිත කර්මය ශේෂය සෙවීම ආකාරයෙන් අර්ථ දැක්විය හැක. මෙහිදී සංඛයා දෙකක් අතර බෙදිමෙන් පසුව ඉතිරිවන නිඛිලමය ශේෂය ලබාගත හැක. මෙය සිදුකරන්නේ කෙසේදැයි බලමු. මෙහිදීද Floating point සහ Integer ආකාරයේ සංඛයා හුවමාරුවන විට ලැබෙන පිලිතුරෙහි ඇතිවන වෙනස වටහාගත හැක. දර්ශක නිරූපණය Exponential Representation Python මගින් දර්ශක නිරූපණය සිදුකරණ උදාහරණ කීපයක් බලමු. 22 යන්න සාමාන්‍යෙයන් පරිගණක භාවිතයේදී නිරූපණය කිරීම සිදුවන්නේ 2^2 ලෙසිනි. මෙම ලිපියේ මෙතැන් සිට මෙම නිරූපණය භාවිතා කරයි. 2^2 Python මගින් නිරූපණය කර එහි අගය සොයන්නේ කෙසේදැයි බලමු. මේ අයුරින්ම සෙවිය හැක. මෙහි 2.0 ^100 හි පිලිතුර python මගින් සම්මත දහයේ පාදයේ විද්‍යාත්මක අංකනයෙන් දක්වා ඇත. මෙහි e +10 යනු 10^30 යන්නයි. එනම් මෙය කියවිය යුතු වන්නෙ 1.2676506002282294 * 10^30 ආකාරයටයි. අවසාන ගණිත කර්මයෙන් 2^50 පිළිතුරෙහි අගය පසුපස L අකුරෙන් නිරූපණය කරන්නෙ මෙහි data type එක int නොවන බවයි. මෙය long ආකාරයේ සංඛයා නිරූපණයකි. (Python data types ගැන ඉදිරි ලිපියකින් පැහැදිලි කෙරේ.) Python IDE හි සිට මෙම මූලික ගණිත කර්ම 6 සිදු කල හැකි අතර මීලඟට Python Comparison Operatorsසලකා බලමු. == සලකුණ මගින් සංඛයා දෙකක සමානබව පරීක්ෂා කර ඇත. != සහ සංකේත මගින් අසමාන බව පරීක්ෂා කර ඇත. >, =, <= සලකුනු මගින් පිළිවෙලින් විශාල,කුඩා, විශාල හෝ සමාන, කුඩා හෝ සමාන බව පරීක්ෂා කර ඇත. මෙහිදි ලැබෙන පිලිතුර True හෝ False යන දෙක පමණක්ම වේ. මෙය Boolean වීජ ගණිතයේ පරිදි වේ. Python IDLE සමගින් මෙම මූලික ගණිත කර්ම ඉතා පහසුවන් සිදුකල හැක. නමුත් IDLE මගින් තවත් ඉතා වැදත් කාර්යයන් ගණනාවක්ම ඉටු කරගත හැක. ඒමෙන්ම Assignment Operators, Logical Operators සහ Bitwise Operators ආදී තවත් බොහොමයක් පවති. මේවා අධ්‍යනය කරන අතරතුරම IDLE හි තවත් කාර්රයයන් ගැන දැනුවත් වෙමු. Python මගින් මූලික ගණිතමය කටයුතු සිදුකරන ආකාරය ගැන දැන් ඔබ දැනුවත්. Python ක්‍රමලේඛන ආකාරය (syntax)සහ print statement පිලිබඳව තොරතුරු සමග මීලඟ ලිපියෙන් හමුවෙමු. {flike}
 

You may also like

Python 2.7 Introduction & Configuration
Python Basic Syntax & Print Function
Python – 2