මෙම ලිපිය මගින් අප බලාපොරොත්තු වනුයේ Java programming language එක භාවිතයෙන් web developing සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව මුලසිටම පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකිරීමටයි. එයට යොදගනු ලබනුයේ Java EE ( Java Enterprise Edition) තාක්ෂණය වේ. එහිදී මූලික වශයෙන් JSP(Java Server Pages), Servlet ,EJB(enterprise java beans) පිලිබඳ ඔබ දැනුවත් කිරීමටයි. එලෙසම එම ප්‍රදාන කොටස් වලට අමතරව JSF, Struts, Spring, JPA වැනි තාක්ෂනික සිද්ධාන්ත පිලිබඳවද මෙහි සඳහන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. Java EE යනු පරිඝණක Java programming language යොදාගෙන web developing සිදු කරන තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයයි. ඒ සඳහා මුලික java දැනුම අවශ්‍ය වන අතර ඒ සදහා ලිපි පෙලක් අපගේ වෙබ් අඩවියේ පලවේ. Java EE භාවිතයෙන් web development සිදුකිරීමේදී ඉතා ප්‍රබල API යොදා ගනු ලබන නිසා ගතවන කාලය අඩු වන අතර performance සහ security ඉහළ තත්වයක පවතියි. එබැවින් web development හීදී java ඉතා ඉහල ස්ථානයක පවතී. Java භාවිතයෙන් web development සිදුකිරීම සඳහා පහත මෘදුකාංග අවශ්‍ය වන අතර එවා ඉදිරියෙන් ඇති වෙබ් අඩවි තුලින් ලබා ගත හැකිය. JDK 8 (Java Development Kit) – http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html GlassFish and Java EE 8 SDK – http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/downloads/index.html NetBeans IDE – http://www.netbeans.com/ මෙහිදී JDK 8 අනිවාර්යයෙන් කලයුතු අතර Netbeans සමග GlassFish install වන බැවින් වෙනම install කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. Development සඳහා Netbeans යොදා නොගන්නවානම් GlassFish සහ Java EE 8 SDK install කලයුතුය. අප මෙහිදී development සඳහා Netbeans යොදාගනු ලබයි. අපි දැන් java EE application එකක් නිර්මාණය වී ඇති අයුරු විමසමු Java EE application එකක සැකැස්ම පහත රූපසටහනේ දක්වා ඇත. ඉහත රූපසටහනේ දැක්වෙන පරිදි Java EE application එකක් ප්‍රධාන කොටස් 3 කට වෙන්කල හැකිය. එනම්, සේවා ලබන්නාගේ පරිඝණකයේ ක්‍රියාත්මක (run) වන කොටස් Java EE server එක තුල ක්‍රියාත්මක(run) වන කොටස් Database server එක තුල ක්‍රියාත්මක (run) වන කොටස් Java EE application එකක් නිර්මාණය වී ඇත්තේ components වලිනි. Java EE components තනි තනි කාර්යයන් සඳහා නිර්මනය වු මෘදුකංග වන අතර ඒවා ඊට සම්බන්ධ classes සහ files මගින් Java EE application එකට සම්බන්ධ වේ. එම component ලෙස, Java servlet Java Server Pages(JSP) Enterprise Java Beans(EJB) හැදින්විය හැකි අතර මෙම සියල්ල සාමාන්‍ය Java programmes වන අතර ඒවා සාමාන්‍ය java programmes compile කරන අයුරින් කල හැකිය. නමුත් සාමන්‍ය java programmes මෙන් නොව මේවා පාලනය කරනු ලබනුයේ Java EE server එක මගිනි.ඉහත Java EE components කොටස් 2කට බෙදේ.ඒවනම්, Web components Business components ඉදිරියේදී මෙම කොටස් 2ට අදාල component පිලිබඳ විස්තරාත්මකව ඔබ වෙත කරුනු දක්වීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. මිලඟ ලිපියෙන් ඉතා ඉක්මනින් ඔබ සැම හමුවීමට බලපොරොත්තුවෙමු.එතෙක් මෙම ලිපියෙහි මුලින් සදහන් කල පරිදි Java භාවිතයෙන් web development සිදුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය මෘදුකාංග install කර සූදනමින් සිටින්න සැකසුම :- සුසංඛ නිර්මල මල්ෂා සෙව්වන්දි {flike}

You may also like

Java EE පළමු පාඩම
Java EE – දෙවැනි දිගහැරුම