සරල XML ලේඛනයක් සලකා බලමු

XML·ලේඛනයක් අධ්‍යනය කිරීමෙන් XML හි ඇති වෙනස්කම් පහසුවෙන් හදුනාගත හැක. අපි දැන් පහත දැක්වෙන කුඩා XML·ලේඛනය සලකා බලමු.
!–?xml University of Colombo School of Computing No.35 Reid Avenue Colombo 07 Leader in Sri Lankan IT
ඔබට පෙනෙනවා ඇති xml හිද ඇත්තේ HTML හි මෙන් ටැගයන්(tags) රැසක් බව. එහෙත් මෙහි ඇත්තේ කලින් නිර්ණය කල ටැගයන් නොවේ.ඔබට ඔබ කැමති ටැගයන් භාවිතා කළ හැක. බොහෝ විට එම ටැගයෙහි නම ඒවායින් ඇතුලත් වන දත්ත නියෝජනය වන අයුරින් යොදාගනී.   HTML හි විවෘත කළ ටැගයන් නිවැරදිව වසා දැමීම වැනි දෝෂ වෙබ් බ්‍රවුසරය මගින් මඟහරිමින් ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රතිදානය ලබාදේ. නමුත් xml හිදී ඔබ විවෘත කරන සෑම ටැගයක්ම වැසිය යුතුය. එමෙන්ම xml කැපිටල් සිම්පල් සංවේදී (Case Sensitive) වේ.· මව් ටැගයන් (Parent tags) හා ළමා ටැගයන් (Child tags) අතර සම්බන්ඳතාවය නිවැරදිව පවත්වාගත යුතුය. දැන් අපි ඉහත xml ලේඛනය සලකා බලමු. එහි පලමු පේළියෙන් දැක්වෙන්නේ xml වර්සනය(version) කුමක්ද යන්නයි. මෙම වර්සනයන් World Wide Web (W3C)මඟින් නිර්ණය කරයි. ඊළඟට දැක්වෙන්නේ මූල අංගයයි (Root element).XML ලේඛනයක සැකැස්ම ශාඛමය සැකැස්මක් (Tree Structure) ලෙස සලකයි. එහි මූලිකම අංගය මෙයයි. මීළඟට දැක්වෙන්නේ අංගයෙහි ලමා අංගයයි. එම ටැගයන් තුල දත්තයන් අන්තර්ගත වේ. මෙම සැකැස්ම මගින් එහි අන්තර්ගත වන්නේ ආයතනයක නාමයක් බව පැහැදිලිව හදුනාගත හැක.
අංගයද ලමා අංගයක් වන අතර එය අංගයෙහි නෑදෑ අංගයක්ද(Relative element) ලෙසද හැඳින්විය හැක. මෙම අංගය තුල තවත් ලමා අංගයන් ඇතුලත් වේ. මෙලෙස අපට ඕනෙම අංගයක් තුල තවත් ලමා අංගයක් අතුල් කල හැක. මෙලෙස·විවෘත කරන සියලුම ටැගයන් වැසීමට අමතක නොකරන්න.
xml වල ·ඇත්තේ මෙවැනි සරල සැකැස්මකි. හරිම ලේසියි නේද? දැන් ඔබට xml ලේඛනයක·දළ·සැකැස්ම පිලිබඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. අපි තවදුරටත් xml රීතීන් (syntax)·පිලිබඳව මීලඟට සලකා බලමු… {flike}

You may also like

C පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂාව-පිවිසුම
3.ජාවා වැඩසටහනක ක්‍රියාවලිය
Java Lesson 01