හැඳින්වීම… XML නොහොත් Extensible Markup Language ලෙස හැඳින්වෙන මෙම මාර්කප් භාෂාව, HTML (Hiper Text markup Language) හි ඇති අඩුපාඩු මඟහරවාගැනීම සඳහා W3C (World wide web Consortium) මඟින් හදුන්වාදෙන ලදි. මෙහි ඇති සුවිශේෂත්වය වන්නේ මෙහිදී ඔබේම ඇමුනුම්(Tags) නිර්මානය කල හැකි වීමයි. එමගින් නිර්මාණය කරන ලද වෙබ් පිටු වල තොරතුරු හඳුනාගැනීම පහසු වී ඇත. XML හි අවශ්‍යතාවය. HTML දැනට බිහිවී ඇති හොඳම මාර්කප් භෂාව ලෙස සැලකේ. නමුත් එය මිනිස් දැක්මෙන් (Human minded) සාදන ලද්දක් නොහොත් මිනිස් මනසින් හදුනා ගැනිමට සාදන ලද්දක් ලෙස හඳුන්වයි. උදාහරනයක් ලෙස පහත දැක්වෙන HTML කේත කොටස සලකමු,  
1
2
3
4
5
6
7
8
HTML>
Body>
p> University of Colombo School of Computing(UCSC)/p><br/>
p>Reid Avenue/p>
p>Colombo 7/p>
/body>
/html>
මෙමඟින් පහත ආකාරයේ ප්‍රතිදානයක් ලැබේ.  clip image007
නැණවත් මිනිසුන් වන අපට ඉහත දැක්වෙන්නේ අධ්‍යනායතනයක නාමයක් බවත්, එයට පහතින් දැක්වෙන්නේ එහි ලිපිනය බවත් පහසුවෙන් හඳුනාගත හැක. නමුත් පරිගණකයට එවැනි හඳුනාගැනීමෙහි හැකියාවක් නොමැත. එමනිසා අන්තර්ජාලයේ සෙවුම් යන්ත්‍ර ආදියට නිවැරදි තොරතුරු සොයාගැනීම අපහසු වී ඇත. එබැවින් පරිගණකයටද හඳුනාගත හැකි ආකාරයේ ක්‍රමවේදයක අවශ්‍යතාවය මතු විය.  මෙම හිදැස පිරවීමට මතු වු විසදුම වන්නේ XML ය. XMLහි ඇමුනුම් කිරීමේ (tagging) හැකියාව නිසා ඉහත බාධකය බොහෝ දුරට මඟහරවාගත හැකිය. මෙලෙස පරිගණකයට හඳුනාගැනීමට හැකි වීම ඉලක්ක කොට නිර්මාණය කොට ඇති බැවින් XML පරිගණක මූල(Computer minded) භාෂාවක් ලෙස හදුන්වනු ලැබේ.  එම නිසා අර්ථවත් ලෙස වෙබ් පිටු සකස් කිරීමේ හැකියාව සහ හොදින් දත්ත සෙවුම් කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ලැබි ඇත. ඔබට XML ඉගෙනුම සඳහා විශාල මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය නොවේ. නමුත් HTML හා javascript  හි මූලික දැනුමක් තිබීම වඩාත් පහසු වේ. අපි දැන් සරලව XML භාවිතයෙන් වෙබ් පිටු නිර්මාණය කරන ආකාරය පියවරෙන් පියවර ඉගෙන ගනිමු. ඉතිරිය ලබන සතියට…..{jcomments on} {flike}

You may also like

C පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂාව-පිවිසුම
3.ජාවා වැඩසටහනක ක්‍රියාවලිය
Java Lesson 01