ඔබට මතක ඇති අපි පසුගිය පාඩමෙන් කතා කලේ මොනවද කියල.අපි එම ලිපියෙන් අපේ කතාබහ අවසන් කළේ මීලඟ ලිපියෙන් ඔබගේ පරිගණකයට Apache, PHP සහ MySQL ·ස්ථාපනය කරන අයුරු කියල දෙන්වා කියල. අද අපේ කතා බහ වෙන් වෙන්නේ අන්න ඒ කටයුත්ත ඉටු කරගන්න. ඔබට PHP ඉගනගැනීමට සහ වෙබ් පිටු නිර්මාණය කරන්න Windows ·හෝ ·Linux වේවා තමන්ට කැමති මෙහයුම් පද්ධතීන් වල සිට කරන්න පුලුවන්. Windows සහ ·Ubunutu[Linux] මෙහෙයුම් පද්ධතීන් වල Apache, PHP සහ MySQL ස්තාපනය කරලා PHP එක්ක වැඩ කරන්න ඔබේ පරිගණකය  සකසා ගන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න තමයි මේ අපේ සූදානම.  

Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සඳහා

 ඔබගේ පරිගණකය PHP ඉගෙන ගැනීම සඳහා ·සකස් කරගැනීම ආකාර 2කට කරන්න පුලුවන්. 1.) Apache, PHP සහ MySQL වෙන වෙනම ඔබේ පරිගණකයට ස්ථාපනය කර ගැනීම. මේ සඳහා පහත දැක්වෙන වෙබ් අඩවි වලින් ·Apache, PHP සහ MySQL මෘදුකාංග නොමිලේම බාගත කර ඉන්පසු ඔබේ පරිගණකයට ස්ථාපනය  කර ගත යුතුයි. 2.) Apache,PHP සහ MySQL යන 3 ම එකතුවක් එකවර තමන්ගේ පරිගණකයට ස්ථාපනය  කර ගැනීම. ඇත්තටම මෙය පළමු ක්‍රමයට වඩා පහසුයි. නමුත් වේගය නම් ටිකක් විතර පළමු ක්‍රමයට සාපේක්ෂව අඩුයි. මේ· සඳහා ඔබට WAMP හෝ XAMPP යන මෘදුකාංග දෙකෙන් ඕනෑම එකක් භාවිතා කරන්න පුලුවන්.මේ මෘදුකාංග දෙකත් නොමිලේම භාගත කරගන්න පුලුවන්. [WAMP හා XAMPP වල AMP යන අකුරු තුනේ තේරුම තමයි Apache,MySQL,PHP ·කියන එක. WAMP වල W යන අකුරෙන් ඒත්තුගන්නන්නේ ·Windows කියන එක.XAMPP වල X අකුරෙන් අදහස් කරන්නේ ඇත්තටම මේය මෙහෙයුම් පද්ධතීන් කිහිපයකට භාවිතා කරන්න පුලුවන් කියන එක. XAMPP ගැන වැඩි විස්තර හා එක් එක් මෙහෙයුම් පද්ධතීන් වලට ස්ථාපනය කලයුතු නිකුතුව (Version) ගැන විස්තර මෙම Link එකෙන්· ගන්න පුලුවන්.]

Linux මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සඳහා

මෙයත් ආකාර දෙකකට කරන්න පුලුවන්.
 1. 1.) Windows සඳහා භාවිතා කලා වගේ තනි මෘදුකාංගයක් භාවිතා කිරීම
මේ සඳහා අපි කලින් සඳහන් කල XAMPP යන මෘදුකාංගයේ Linux සඳහා අදාල නිකුතුව භාවිතා කිරිම.[මෙය LAMP ලෙසත් නම් කරන්න පුලුවන්. L අකුරෙන් අදහස් වෙන්නෙ Linux කියන එක.] 2.) Apache, MySQL සහ PHP යන මෘදුකාංග තුන වෙන වෙනම ස්තාපනය කර ගැනීම. පහසුව සඳහා පියවර කීපයකින් මේ ක්‍රියදාමය දක්වන්න පුලුවන් පියවර 1: Apache වෙබ් සර්වරය ස්ථාපනය කරගැනීම.
 1. මුලින්ම Terminal එක open කරන්න (Applications > Accessories > Terminal)sudo apt-get install apache2
 2. ඉන්පසු ඉහත command එක terminal එකෙ copy paste කරගන්න
 3. මෙහිදී ඔබේ password එක ලබාදෙන්න විධානයක් terminal එකෙන් ලැබේවි.එවිට password එක නිවැරදිව ලබා දෙන්න
 4. දැන් Apache නිවැරදිව ස්ථාපනය වුනාදැයි දැනගැනීමට පහත address එක වෙබ් බ්‍රව්සරයක addressbar එකේ type කරන්න.
 5. 5. Apache නිවැරදිව ස්ථාපනය වී ඇත්නම් apache2-default/ නමින්folder 1ක්දකින්නටලැබෙයිFolder 1 openකලවිට “It works!” යන පනිවිඩය දකින්නට ලැබේවි·
පියවර 2: PHPස්ථාපනය කරගැනීම.
 1. පෙර පරිදිම terminal එක open කරගන්න. ( Applications > Accessories > Terminal)
 2. දැන් පහත විධානය terminal එකට ලබා දෙන්න. sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
 3. PHP Apache සමඟ නිවැරදිව ක්‍රියා කරනවාදැයි බැලීමට පලමුව Apache restart කල යුතුයි.
 4. ඒ සඳහා terminal එකට පහත command එක ලබා දෙන්න sudo /etc/init.d/apache2 restart
 5. දැන් පහත command එක terminal එකට ලබා දෙන්න. එවිට testphp.php file එක open වෙයි. sudo gedit /var/www/testphp.php
 6. එම file එකට පහත line එක copy paste කරන්න
 7. එය save කර close කල පසු වෙබ් බ්‍රව්සරයේ පහත address එක type කරන්න http://localhost/testphp.php
 8. එවිට වෙබ් page එක පහත අයුරින් දිස් විය යුතුයි
after installing LAMP පියවර 3: MySQL ස්ථාපනය කරගැනීම. මෙම පියවර මෙම ක්‍රියාවලියේ අවසාන සහ අභියෝගාත්මකම පියවරයි
 1. ඉන්පසු ·my.cnf ·file එකේ වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදුකිරීමට එම file එක open කරගැනීමට පහත command ·එක terminal එකට ලබාදෙන්න gksudo gedit /etc/mysql/my.cnf
 2. එම file එකේ පහත line එකේ 127.0.0.1 වෙනුවට ඔබේ ·IP address එක ඇතුලත් කරන්න. bind-address = 127.0.0.1
 3. ඉන්පසු terminal එකේ පහත command එක ඇතුලත් කරන්න. mysql -u root
 4. පහත line එක ඉන්පසු terminal එකේ ·copy paste කරන්න. එහි yourpassword ·වෙනුවට ඔබ කැමති password එකක් යොදන්න.
  mysql> SET PASSWORD FOR ‘root’@'localhost’ = PASSWORD(‘yourpassword’);
 5. ඉන්පසු ·phpMyAdmin ·නම් database edit කිරීමට භාවිතා කරන tool එකක් ·install කර ගැනීමට පහත command එක terminal එකට ලබා දෙන්න. sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin
 6. දැන් PHP MySQL සමඟ එක්ව ක්‍රියා කිරීමට නම් පහත command එක terminal එකේ type කර php.ini file එක open කරගන්න. gksudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini
 7. එම file එකේ පහතින් දැක්වෙන line එකෙ මුලින් ඇති තිත්කොමාව (semicolon/;) ·ඉවත් කර php.ini file එක save ·කරගන්න. ;extension=mysql.so
 8. 10.අවසාන පියවර වශයෙන් Apache server 1 restart කරගැනීමට පහත command එක terminal එකට ලබා දෙන්න. sudo /etc/init.d/apache2 restart
දැන් ඔබේ පරිගණකය සූදානම් PHP සමග වැඩ කරන්න. මීලඟ ලිපියෙන් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ අපේ පළමු ක්‍රමලෙඛය ලියන්න.අද අපේ ·ලිපියේ සාකච්ඡා කරපු දේවල් ප්‍රායෝගිකව ඔබේ ප‍රිගණකයේ කරල බලන්න ඔබේ අදහස් අපට පවසන්න .සටහන : රුවන් වික්‍රමාරච්චි සහ තිළිණි විජේසිරිවර්ධන ගෙන්
 {flike}

You may also like

C පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂාව-පිවිසුම
3.ජාවා වැඩසටහනක ක්‍රියාවලිය
Java Lesson 01