ඔබගේ Hardware වලින් උපරිම ඵල

Overclocking Guide for Beginners

ගොඩක් පුද්ගලයන් overclocking කියන්නෙ මොකද්ද කියල අහල තිබුනත් එය අත්හදා බලලා නැතුව ඇති,මෙම ලිපි පෙලින් ඔබට overclocking පිලිබදව නිවරදි අවබෝදයක් ලබා ගන්න පුලුවන්. knwbs2.1

Overclocking යනු කුමක්ද

සරලම පැහදිලි කිර්‍රම වන්නෙ ඔබ මිලදී ගත් දෘඩාන්ගය එය ගත් speed එකට වඩා වැඩි clock speed  එකකින් පාවිච්චි කිර්‍රිමයි. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ සතුව ඇත්තේ 2.5Ghz වේගයෙන් යුතු processor එක්කක් නම් එය 3.0Ghz දක්වා වේගය වැඩි කර run කිර්‍රිම overclocking ලෙස දැක්විය හැකී.Overclock  කිර්‍රිම මගින් ඔබගේ System එකෙහි performance එක විශාල වශයෙන් ඉහල නග්වා ගන්න පුලුවන්.

Overclock කිරිමෙදී මතුවන ගැටලු

ප්‍රථමයෙන් කිව යුත්තේ overclock කිරිම laptop පරිඝනක සදහා සුදුසු නොවන බවයි.Laptop නිෂ්පාදකයන් බහුතරයක් overclock පහසුකම bios වල disable කර ඇත. Overclock කිරිමට වැඩි දෙනා බියෙන් පසු වුවත් overclock කිරිම නිසා hardware failure එකක් ඇතිවීමෙ ඉඩකඩ ඉතා සීමිතයි.මෙයට හේතුවන්නේ bios වලින් දරා ගත නොහැකි overclock setting එකක් පැමිනි විට එය නැවත reset කර default අගය ලබා දීමයි. Hardware fault  එකක් පැමිනීමට හැකියාව ඇත්තෙ Hardware එකෙහි max voltage එකට වඩා වැඩි voltage අගයක් අප ලබා දීම නිසා එහි ආයු කාලය අඩු වීම මගිනුයි. ඇතෙන්ම ගැටලුව මතු වන්නේ ඇති වන උෂ්නත්ව වැඩි වීම නිසයි.නමුත් උෂ්නත්වය සලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් වැඩි වන්නේ Voltage එක වැඩි කලොත් පමණයි.Voltage වැඩි නොකර Overclock කරන්නේ කොහොමද කියල ඉදිරි ලිපි වල පැහදිලි කර ඇත.

Overclock කිරිමේ වාසී හා අවශ්‍ය මෘදුකාංග

knwbs2.2 Overclocking මගින් තමාගේ Software වඩා වැඩි වේගයකින් run කර ගැනීමටත් OS එකෙහි overall speed එක වැඩි කර ගැනීමටත් overclock කිරිමෙන් හැකියාව ඇත.System එකෙහි පැහදිලි performance වැඩි වීමක් දක්නට ලැබෙවී. ආරම්භ කිරිමට පෙර අවශ්ය Software කීපයක් පහත දැක්වේ,නොමිලයේ download කර ගැනීමට links ද පහත දැක්වේ. Temperature monitoring software- OS එකෙහි සිට hardware වල උෂ්ණත්වය දැන ගැනීමට http://www.alcpu.com/CoreTemp/ CPUz –http://www.filehippo.com/download_cpuz/download/69d113b88fa316aa55342bc134f965a5/ මෙම ලිපි පෙළින් processor,memory,VGA card overclocking ගැන විස්තර කෙරේ,මීලග ලිපියෙන් processor overclocking ගැන බලාපොරොත්තු වන්න. {flike}

You may also like

Intel Core 2 architecture එකෙන් Core i architecture එකට!